Ceny ciepła dla Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

Zmiany cen za ciepło na potrzeby CO i CWU z kotłowni Mickiewicza 34 dla mieszkańców i instytucji miasta Biała Rawska od 1-03-2023 roku

W związku z minimalnym spadkiem cen opału, energii elektrycznej przeprowadziliśmy bieżącą analizę rynkową i prognozową. W wyniku której obniżona zostaje cena GJ z 179 zł na 159 zł

W związku z tym wprowadza sie nowe stawki ciepła.

Cena dostarczonej zmiennej energii cieplej wynosi 159 zł / GJ,

opłata za moc zamówioną w skali miesiąca wynosi 20 zł / KW 

Pragnę poinformować, że w dalszym ciągu będziemy reagować i dokonywać kolejnych zmian cenowych w odniesieniu do kosztów wytwarzania energii cieplnej.

Z poważaniem Rajmund Andrych