Jak przechowywać pellet? 5 prostych zasad

Użytkownicy kotłów pelletowych przed sezonem grzewczym muszą zabezpieczyć się w zapas granulatu, który pozwoli im ogrzać domy w okresie jesienno-zimowym. Czy obowiązują konkretne zasady magazynowania i sposoby na podtrzymanie dobrej jakości biopaliwa? Jak przechowywać pellet? Podpowiada Polska Rada Pelletu.

Jak przechowywać pellet?

Prawidłowe magazynowanie pelletu drzewnego to gwarancja zachowania wysokiej jakości granulatu. Aby zapobiec problemom, które mogą spotkać użytkowników kotłów pelletowych w wyniku nieprawidłowego przechowywania paliwa, należy stosować 5 prostych zasad.

1. Suchy i chłodny magazyn

Pellet drzewny, ze względu na charakter materiału higroskopijnego, należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Granulat trzeba odizolować od źródeł ciepła, odpowiednio zabezpieczony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Wilgoć jest głównym wrogiem pelletu, ponieważ może doprowadzić do rozpadania się granulek. Z kolei bliskość źródła ciepła może spowodować samozapłon. Z tego powodu trzeba unikać umieszczania pelletu w pobliżu źródeł ciepła, źródeł ognia lub miejsc, gdzie może być narażony na wysoką temperaturę.


Gdzie kupić DOBRY PELLET? Sprawdź na mapie!


2. Podest lub paleta

Pellet powinien być przechowywany na podwyższeniu, w celu odseparowania go od podłoża. W tym celu, jako izolację można wykorzystać drewniane palety lub specjalny podest, co wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia granulatu i nadmiernego kontaktu z wilgocią.

3. Pellet drzewny w workach

Jeżeli użytkownik nie ma możliwości składowania pelletu drzewnego luzem w zbiorniku w kotłowni, powinien przechowywać go w workach. Opakowania jednostkowe, np. w worki 15 kg, są najlepszą barierą przed wpływem warunków zewnętrznych. Zabezpieczają granulki przed zanieczyszczeniami, rozkruszaniem czy zawilgoceniem. Worki zapewniają optymalne warunki przechowywania pelletu.


Czytaj też: Co dzieje się w kotle na pellet drzewny, gdy wrzucisz do niego inny opał?


4. Regularne sprawdzanie jakości pelletu

Regularnie i systematycznie należy kontrolować stan przechowywanego pelletu i monitorować czy jakość nie uległa pogorszeniu, a więc sprawdzać ilość rozkruszu i rozpadających się granulek z pęknięciami poprzecznymi.

5. Zachowanie czystości

Magazyn, w którym przechowujemy pellet powinien być pozbawiony zanieczyszczeń. Należy dbać, by suche i chłodne miejsce przeznaczone do magazynowania zapasu granulatu, było czyste i skutecznie wentylowane.

Przechowywanie pelletu drzewnego zgodnie z powyższymi wskazówkami pomoże utrzymać jego wysoką jakość i zapewni efektywne, a przede wszystkim bezpieczne spalanie tego biopaliwa.

Źródło: https://magazynbiomasa.pl/
Zdjęcie: https://magazynbiomasa.pl/

Zobacz inne wpisy

Translate »