Uchwały antysmogowe – kiedy wymienić kocioł?

Uchwały antysmogowe systematycznie wchodzą w życie. Jak to wygląda w poszczególnych województwach? Kiedy trzeba wymienić kocioł?

Województwo śląskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz korzystania z kotłów, które były użytkowane od 5 do 10 lat od daty produkcji.
 • Od 1 stycznia 2026 r. zakaz użytkowania kotłów, które były wykorzystywane do 5 lat od daty produkcji.
 • Od 1 stycznia 2028 r. zakaz korzystania z kotłów 3 i 4 klas wg norm PN-EN 303-5:2012.

Województwo dolnośląskie

 • Od 1 lipca 2024 r. wprowadzony zostanie zakaz korzystania z kotłów i pieców, które nie spełniają wymagań klasy 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu, a od 1 lipca 2028 r. zakaz korzystania z kotłów i pieców niespełniających wymogów 3 i 4 klasy.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazuje się użytkowania bezklasowych kotłów i pieców oraz stosowanie kominków rekreacyjnych, które nie spełniają warunków emisyjności pyłów określonych w ekoprojekcie.
 • Od 1 stycznia 2028 r. w życie wejdzie zakaz stosowania kotłów grzewczych 3 i 4 klasy. Dopuszczone do użytku będą jedynie kotły od klasy 5.
 • Od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy: Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój nie będą mogli eksploatować kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym, jeśli ich budynki mogą być przyłączone do sieci.

Województwo zachodniopomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz korzystania z kotłów bezklasowych.
 • Do 1 stycznia 2028 r. wprowadzony został obowiązek wymiany kotłów klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo pomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazane są kotły, piece i kominki, które nie spełniają wymagań emisyjnych klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub które nie mają tabliczki znamionowej.
 • Od 1 stycznia 2024 roku w Sopocie zakaz palenia węglem i drewnem, z wyłączeniem biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%. Nadal będzie można korzystać z kominków, które spełniają wymogi określone w dyrektywie Ekoprojekt.
 • Od 1 września 2026 r. wejdzie zakaz korzystania z instalacji, które spełniają wymagania emisyjne jedynie klas 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, a od 1 września 2035 r. zakaz obejmie także urządzenia klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
 • W miastach, poza Sopotem, funkcjonuje obowiązek przyłączania budynków do sieci. Jednak te, które nie mają takich technicznych możliwości będą mogły zamontować kotły na węgiel, drewno lub pellet spełniające wymogi Ekoprojektu.

Województwo mazowieckie

 • Od 1 stycznia 2028 r. wejdzie zakaz użytkowania kotłów na węgiel lub drewno, które należą do klasy 3 lub 4.

Województwo wielkopolskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazane jest użytkowanie kotłów bezklasowych na węgiel i drewno, niespełniających wymogów klas 3, 4 lub 5 określonych w normie PN-EN 303-5:2012.
 • Od 1 stycznia 2026 r. obowiązywać będzie zakaz użytkowania pieców kaflowych, pieców typu „koza” oraz kominków, które nie spełniają norm Ekoprojektu. Dopuszczone do użytku będą wyłącznie urządzenia wyposażone w instalacje filtrujące spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt oraz te, których sprawność cieplna wynosi nie mniej niż 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 r. zakazuje się użytkowania kotłów i pieców na węgiel lub drewno należących do 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły klasy 5 uruchomione przed 1 maja 2018 r. mogą być wykorzystywane do czasu zakończenia żywotności.

Województwo podkarpackie

 • Do 1 stycznia 2024 r. należy wymienić kotły eksploatowane 5-10 lat od daty produkcji, które nie spełniają norm PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 r. wymienić należy kotły eksploatowane do 5 lat od daty produkcji, jeśli nie spełniają norm PN-EN 303-5:2012.
 • Od 1 stycznia 2026 r. zakaz stosowania kotłów bezklasowych.
 • Do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły, które spełniają jedynie wymogi emisyjne klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Województwo lubuskie

 • Od 1 stycznia 2027 r. zakaz użytkowania kominków i pieców, które nie spełniają wymogów Ekoprojektu.

Województwo łódzkie

 • Do 1 stycznia 2025 r. obowiązek wymiany kotłów i pieców bezklasowych.
 • Do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki zainstalowane przed 1 maja 2018 r. muszą zostać wyposażone w urządzenia filtrujące, minimalizujące emisję pyłów do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.
 • Od 1 stycznia 2028 r. zakaz użytkowania kotłów i pieców klas 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Województwo świętokrzyskie

 • Od 1 lipca 2023 r. zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).
 • Od 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania kotłów klas 3 i 4.
 • Od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania Ekoprojektu.

Województwo opolskie

 • Od 1 stycznia 2030 r. zakaz używania bezklasowych urządzeń grzewczych.
 • Od 1 stycznia 2032 r. użytkować będzie można urządzenia spełniające bardzo wysokie standardy efektywności i emisji zanieczyszczeń, zgodnie
 • z klasą 5 lub normą Ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2036 r. kominki i inne lokalne urządzenia grzewcze na paliwo stałe muszą spełniać normy Ekoprojektu.

Województwo małopolskie

 • Od 1 maja 2024 r. obowiązuje zastąpienie bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno źródłami ciepła spełniającymi standardy emisyjne, np. pompą ciepła, kotłami gazowymi, kotłami olejowymi lub kotłami na paliwo stałe spełniającymi wyznaczone normy.
 • Od 1 maja 2024 r. można będzie eksploatować tylko kominki spełniające standardy Ekoprojektu lub o sprawności cieplnej wynoszącej co najmniej 80%. Kominki, które nie spełniają tych kryteriów, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia zmniejszające emisję pyłu do poziomu zgodnego z normami Ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2027 r. zakazane będą kotły, które spełniają minimalne standardy emisyjne, tj. klasy 3 lub klasy 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Kotły, które spełniają wyższe wymagania, np. klasy 5 zgodnie z normą j.w. i były w użyciu przed 1 lipca 2017 r., można eksploatować do końca ich żywotności.

Województwo lubelskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazuje się korzystania z kotłów bezklasowych oraz kotłów klasy 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002.
 • Od 1 stycznia 2027 r. nie można stosować kotłów klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.
 • Od 1 stycznia 2030 r. zabrania się użytkowania kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Dla województw podlaskiego oraz warmińskomazurskiego nie uchwalono ustaw antysmogowych.

Źródło: https://magazynbiomasa.pl/
Zdjęcie: https://magazynbiomasa.pl/

Zobacz inne wpisy

Translate »